Stambeno poslovni kompleks "CENTAR JUG"
Ulica Pavla Aršinova bb i Dositeja Obradovića bb