Početak osnivanja i razvoja firme veže se za 1947 godinu. Tadašnja poslovna filozofija GIK-a “Banat” je usmerena ka podsticanju dinamičkog razvoja ukupne privrede okruženja, a time posredno i sopstvenog razvoja i aktivnom učešću u usmeravanju investicionih sredstava.

Razvijalo se vrhunsko zanatstvo primenjujući najnovije tehnologije, a krajnji cilj GIK-a “Banat” je stvaranje modernog i efikasnog sistema. Razmišljalo se i o višestrukim transformacijama: vlasnička, organizaciona i u strukturi delatnosti što će omogućiti još efikasniji rad i brže prilagođavanje tržišnim promena.

Kroz period uspeha, kriza licitacija na tržištu građevinskih radova sa mnogo više izvođača mogla je da se desi zagubljenje. Kroz sve to sakupljano je važno iskustvo da smo sada tu pred Vama, te poslednjom vlasničkom transformacijom 2012. godine “Intergradnja Group” Zrenjanin sa GIK”Banat” stvara novu građevinsku industrijsku kompaniju pod poslovnim imenom:

D.O.O. GIK “Intergradnja Banat Group”

ZRENJANIN


Spremni smo da izgradimo objekat koji će zadovoljiti sve vaše standarde


Kontaktirajte nas još danas